top of page

Privacyverklaring

Fotografie Barneveld hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Je kunt er dan ook op vanop aan dat jouw gegevens bij ons in veilige handen zijn. Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met jouw gegevens. We houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Hoe komen we aan jouw gegevens

Fotografie Barneveld kan persoonsgegevens van je verwerken doordat je gebruik maakt van de diensten van Fotografie Barneveld en/of omdat je  deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

 

Welke gegevens verwerken we

Fotografie Barneveld kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Jouw voor- en achternaam

- Jouw adresgegevens

- Jouw telefoonnummer

- Jouw e-mailadres

- Jouw IP-adres

 

Waarom hebben we jouw gegevens nodig

Fotografie Barneveld verwerkt jouw persoonsgegevens om je te voorzien van relevante informatie over onze producten en diensten. We doen dit uitsluitend nadat je daar zelf om gevraagd hebt door een contactformulier in te vullen en informeren je per aanvraag hoe vaak we je informatie zullen toesturen. Als je besluit om een product of dienst van Fotografie Barneveld af te nemen, gebruiken we jouw gegevens voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst. Het gaat daarbij om de levering van het product of de dienst, het verlenen van bijbehorende service en de facturatie.

 

Hoelang bewaren we jouw gegevens

Fotografie Barneveld bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

 

Delen van gegevens met derden

Fotografie Barneveld verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Fotografie Barneveld worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fotografie Barneveld gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Fotografie Barneveld maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Fotografie Barneveld bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Fotografie Barneveld heeft hier geen invloed op. Fotografie Barneveld heeft Google geen toestemming gegeven om via Fotografie Barneveld verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fotografiebarneveld.com. Fotografie Barneveld zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Fotografie Barneveld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fotografie Barneveld maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Fotografie Barneveld verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fotografie Barneveld op via info@fotografiebarneveld.com.

 

Fotografie Barneveld is als volgt te bereiken:

Postadres: Anthonie Fokkerstraat 61P, 3772 MP Barneveld

Vestigingsadres: Anthonie Fokkerstraat 61P, 3772 MP Barneveld

Telefoon: 0342 - 479 929

E-mailadres: info@fotografiebarneveld.com

bottom of page